Copyright @ 2010 by Terawat Suppatkul
กรุณาเลือกจากโฆษณาโปรแกรมคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา
 

 

aaแนะนำและแก้ปัญหา

 

วิธีการปรับเวอร์ชั่น

การทำ Shortcut แบบเจาะตรง
วิธีการแก้พยัญชนะไทยบางตัว แสดงเป็นตัวหนอน Win10
วิธีแก้ปัญหาแบบอักษรใหญ่
ผิดปกติ หรืออักษร Angsana ใหญ่ผิดปกติ อักษรเพี้ยน
ห้องพักรายเดือน ดีดีอพาร์ทเม้นท์-ประโคนชัย


ติดตามสิ่งของส่ง

Chrome Remote Desktop
aa
สอนวิธัใช้โปรแกรมฯ ผ่านเน็ต
แก้ปัญหาโปรแกรมฯ ผ่านเน็ต

********************
โปรแกรม AnyDesk
aa
สอนวิธัใช้โปรแกรมฯ ผ่านเน็ต
แก้ปัญหาโปรแกรมฯ ผ่านเน็ต

********************

 

TEESOFTWARE.COM เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ
          1. โฆษณาประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้น
          2.
Download โปรแกรมตัวอย่างไปทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
          3. Download โปรแกรมชุดจริงไปใช้ สำหรับลูกค้าใหม่
          4. Download โปรแกรมชุดจริงไปปรับเวอร์ชั่น ฟรี สำหรับลูกค้าเก่า

เรื่อง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.3

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60

           ผมได้เขียนโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02 พบข้อผิดพลาด บางจุด มีผู้ใช้โปรแกรมเสนอแนะ แจ้งข้อผิดพลาด จึงได้ปรับเวอร์ชั่น เป็น V4.02.3 และเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมฯ เพื่อให้ ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม) วิธีการปรับเวอร์ชั่น

           การใช้งานโปรแกรมฯ
                1. การจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดในปีงบประมาณ 2535 ถึง 22 สิงหาคม 2560 (ปีงบ 60) ให้ใช้โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.4 (พรบ.35)
                2. การจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560 (ปีงบ 60) เป็นต้นไป ให้ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.3 (พรบ.60)
           คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดทั้ง 2 โปรแกรม
           คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้
           คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม
          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                 ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

          ปล. กรณีที่โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 หมดอายุ คลิกที่นี่

เรื่อง โปรแกรมจัดตารางสอน V6.08

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอน

           ผมได้เขียนปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอนจาก V6.07 เป็น V6.08 เพื่อให้สามารถแทรกช่องว่าง ลบช่องว่าง พร้อมกันได้ และแก้ไขรายงาน จำนวนคาบรวมครู แบบที่ 1,รายงาน จำนวนคาบรวมนักเรียน แบบที่ 1และ รายงาน จำนวนคาบรวมห้องเรียน (ศึกษาได้จาก คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น)
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมจัดตารางสอน V6.08 เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมจัดตารางสอน V6.08 เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน ชุดเดิม) วิธีการปรับเวอร์ชั่น
           คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้
           คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม
           VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

            เนื่องจาก บางโรงเรียน บางเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้เพิ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์อีก 4 ข้อ รวมเป็น 12 ข้อ อีกทั้งมีบางโรงเรียน มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขโปรแกรม ผมจึงได้ปรับเวอร์ชั่นเป็น 6.02
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมงานบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02 เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02 เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
           คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้

           คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม
           VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมงานทะเบียน'51V6.05.4

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมงานทะเบียน'51

          ผู้เขียนโปรแกรมได้แก้ไขโปรแกรม เพื่อให้พิมพ์ ปพ.1หน้าหลัง ตรงผลการทดสอบระดับชาติฯ ให้เป็นตัวเลขก็ได้ หรือเป็นเครื่องหมายลบ "-" ก็ได้ บัดนี้ ผมได้แก้ไขโปรแกรมฯ เสร็จแล้ว และได้ Upload โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05.4 เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมฯ ไปใช้ ฟรี (ใช้รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ชุดเดิม) การนำข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่า มาใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ ใช้วิธีปรับเวอร์ชั่นครับ วิธีการปรับเวอร์ชั่น
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

โฆษณาโปรแกรม

เพิ่มเพื่อนทาง LINE

ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

teesoftware

Web Update 11/02/65