คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อ Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

      

          ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน V6.08
          ตัวอย่าง โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05.4
          ตัวอย่าง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02
          ตัวอย่าง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.3

 VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

หมายเหตุ

        1. ติดตั้งตัวอย่างโปรแกรมเสร็จ เข้าใช้โปรแกรมโดยเลือก Start > All Programs > ชื่อโปรแกรมตัวอย่างที่ติดตั้ง > รหัสโรงเรียน คีย์ 11-111 > รหัสผ่านหรือรหัสผู้ควบคุมระบบ คีย์ 11111111 > รหัสผู้ใช้ Admin คีย์ 99999999 เข้าใช้โปรแกรมได้
        2. ควร Download แบบเลือกปุ่มคำสั่ง Save ดูรูปประกอบ


       3. หากติดตั้งไม่ได้ให้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
       4. ตัวอย่างโปรแกรมที่ให้ Download นี้ เป็นโปรแกรมตัวอย่าง สามารถทำงานได้ จะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่เหมือนโปรแกรมชุดจริง

          Top ไปบนสุด