คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา
          ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน V6.05B
          ตัวอย่าง โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.04
          ตัวอย่าง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B
          ตัวอย่าง โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.4
          ตัวอย่าง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.00
          ตัวอย่าง โปรแกรมระบบงานกิจกรรม V2.02
          ตัวอย่าง โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. V2.00


VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

หมายเหตุ

        1. ติดตั้งตัวอย่างโปรแกรมเสร็จ เข้าใช้โปรแกรมโดยเลือก Start > All Programs > ชื่อโปรแกรมตัวอย่างที่ติดตั้ง > รหัสโรงเรียน คีย์ 11-111 > รหัสผ่านหรือรหัสผู้ควบคุมระบบ คีย์ 11111111 > รหัสผู้ใช้ Admin คีย์ 99999999 เข้าใช้โปรแกรมได้
        2. ควร Download แบบเลือกปุ่มคำสั่ง Save ดูรูปประกอบ


       3. หากติดตั้งไม่ได้ให้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
       4. ตัวอย่างโปรแกรมที่ให้ Download นี้ เป็นโปรแกรมตัวอย่าง สามารถทำงานได้ จะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่เหมือนโปรแกรมชุดจริง

          Top ไปบนสุด


ฤฤฟฟ