ตัวอย่างโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.07

เรียน ผู้ที่สนใจโปรแกรมจัดตารางสอน

          จากใบโฆษณาโปรแกรมฯ จะเห็นว่าโปรแกรมจัดตารางสอน เป็นโปรแกรมช่วยลดงาน ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ
          ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นลักษณะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานของโปรแกรมฯ ผู้เขียนโปรแกรมจึงได้จัดทำ ตัวอย่างโปรแกรมจัดตารางสอน
          สำหรับ ตัวอย่างโปรแกรมงานจัดตารางสอน สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้
                    รหัสโรงเรียน = 11111
                    รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111
                    รหัสผู้ใช้ Admin = 99999999
          หากทดลองใช้ โปรแกรมจัดตารางสอน แล้วยังมีข้อสงสัย ติดขัดประการใด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.teesoftware.com หรือติดต่อ ผู้เขียนโปรแกรม ได้ที่โทรฯ 081-9661710 หรือ Line Id : 0819661710 Email : terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.07

เป็นโปรแกรมฯ ชุดตัวอย่าง สำหรับ Download ไปทดลองใช้

3
 Download หนังสือฉบับนี้  
4
 Download คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน  
5
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา