คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน V6.08

Download ไฟล์วีดีโอต้นฉบับ (ชัดกว่าดูผ่าน Youtube)

หมายเหตุ V6.08 กับ V6.06 ทำงานเหมือนกันครับ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
       สอน/ติดตั้ง/แก้ปัญหา โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต      เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ใกล้กัน ทำให้สามารถสอนโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม แก้ปัญหาโปรแกรม ฯลฯ ได้
1
ข้อควรรู้ / ติดตั้งโปรแกรม
 
       การติดตั้งโปรแกรม      -การติดตั้งโปรแกรม -ตำแหน่งและข้อมูลในแผ่นซีดีรอม -การดาวน์โหลดโปรแกรม ทางอินเตอร์เน็ต -การแก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และการทำ Short Cut เข้าโปรแกรม
       การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน      -การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน -การเชื่อมต่อเครือข่าย Lan -การ Share Folder -การทำงานในฟอร์มรับชื่อ-รหัสผ่าน -เมนู แสดงผู้ใช้งานและระบบการทำงาน -เมนู กำหนดชื่อรหัสผ่าน-สิทธิการใช้ -เมนู เปลี่ยนชื่อ-รหัสผ่าน และเมนู กำหนดเครื่องพิมพ์
       การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม      -การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม - การย้ายข้อมูลไปทำงานเครื่องอื่น -การตั้งเครื่องพิมพ์ -การตั้งขนาดจอภาพ -การแก้ไขกรณีเมนูบาร์ ไม่เป็นภาษาไทย -เมนู สำรองข้อมูล -เมนู เรียกใช้ข้อมูลสำรอง และการเอาโปรแกรมออก
2
เริ่มต้นโปรแกรมใหม่
 
       เริ่มต้นโปรแกรมใหม่      -อธิบายการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ และการเริ่มต้นโปรแกรมภาคเรียนใหม่ -ความแตกต่าง ระหว่างการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ กับ การเริ่มต้นโปรแกรมภาคเรียนใหม่
3
วางแผนการจัดตารางสอน/จัดการระบบ
 
 

     วางแผนการจัดตารางสอน/จัดการระบบ

     -อธิบายการวางแผนการจัดตารางสอน -การพิมพ์ฟอร์มเริ่มต้น เพื่อวางแผน การจัดตารางสอน ได้แก่ ฟอร์มวางแผนการจัดตารางสอน ฟอร์มรายละเอียดวิชาสอน -การกำหนดเงื่อนไข -การกำหนดภาคเรียนที่/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ -การกำหนดตราโรงเรียน -การกำหนดภาพพื้นจอ
4
กำหนดข้อมูล
 
       กำหนดข้อมูล ครู,นักเรียน,ห้องเรียน และรหัสวิชา      -อธิบายวิธีการกำหนดข้อมูลครู , วิธีการกำหนดข้อมูลนักเรียน , วิธีการกำหนดข้อมูลห้องเรียน และวิธีการกำหนดรหัสวิชา
5
กำหนดคาบ (Lock คาบ)

 

       กำหนดคาบ (Lcok คาบ)      -อธิบายความแตกต่างระหว่างกำหนดคาบ(Lock คาบ) กับการจัดตารางสอน -การ Lock คาบพักเที่ยง -การ Lock คาบกิจกรรมชุมนุม -การ Lock คาบกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ , เนตรนารี , ยุวกาชาด) -การ Lock คาบวิชาโครงงาน -การ Lock คาบวิชาแนะแนว -การ Lock คาบแบบอื่นๆ -แนวคิดวิธีการ Lock คาบ
6
จัดตารางสอน
 
      วิธีการจัดตารางสอน ตอนที่ 1      -อธิบายวิธีการจัดตาราสอน -การเรียงลำดับฟอร์มรายละเอียดวิชาสอน จากจัดตารางสอนยาก ไปหาง่าย -การเพิ่ม ลบ แก้ไข ย้ายคาบ
      วิธีการจัดตารางสอน ตอนที่ 2      -อธิบายเพิ่มเติม เก็บตก ในขั้นตอนที่ 1
7
แสดง/ตรวจสอบ
 
      แสดง/ตรวจสอบ ตารางสอน      -แสดงตารางสอนที่จัด -ตรวจสอบการชนหรือซ้ำซ้อนของ ครู นักเรียน และห้องเรียน
8
พิมพ์รายงาน
 
      การพิมพ์รายงาน      -อธิบายการพิมพ์รายงานแบบต่างๆ ออกใช้งาน -การพิมพ์รายงานออกเป็น Pdf ไฟล์เพื่อนำไปอัพโหลดเว็บไซด์ ขึ้นอินเตอร์เน็ต
9
เกี่ยวกับโปรแกรมจัดตารางสอน
 
      เกี่ยวกับโปรแกรมจัดตารางสอน      -อธิบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ -วิธีการปรับเวอร์ชั่น -และคุณสมบัติเพิ่มเติมของเวอร์ชั่นใหม่

หมายเหตุ
     หากต้องการดูวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมฯ จาก Youtube โดยตรง ให้เข้า Youtube แล้วคีย์ จัดตารางสอน แล้วกด ค้นหา