คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

        ส่วนนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมแล้ว หากท่านยังไม่ได้ซื้อโปรแกรม กรุณาคลิกที่นี่ Down Load โปรแกรมตัวอย่าง

  โปรแกรมจัดตารางสอน V6.09  ลูกค้าเก่า  ลูกค้าใหม่
  โปรแกรมงานทะเบียน V5.00 (หลักสูตร 2544)  ลูกค้าเก่า
  โปรแกรมงานทะเบียน V6.05.4  ลูกค้าเก่า  ลูกค้าใหม
  โปรแกรมจัดทำ ปพ.5 V5.00 B (หลักสูตร 2544)  ลูกค้าเก่า
  โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02  ลูกค้าเก่า  ลูกค้าใหม่
  โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.03  ลูกค้าเก่า  ลูกค้าใหม่

 VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

หมายเหตุ

        1. ควร Download แบบเลือกปุ่มคำสั่ง Save ดูรูปประกอบ


      2. หากติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ให้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
      3. หากไม่สามารถ Download ได้ กรุณาติดต่อผู้เขียนโปรแกรม

          Top ไปบนสุด