คำอธิบายกรณีซื้อ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.09 ครั้งแรก

เรียน เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน
          ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้ โปรแกรมจัดตารางสอนที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น ขอแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
          1. รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่านเข้าโปรแกรมสำหรับโรงเรียนท่าน ได้แก่ (รหัสผ่านเก็บเป็นความลับ ให้รู้เฉพาะเจ้าหน้าที่)
                    รหัสโรงเรียน     กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                           รหัสผ่าน     กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
          2. สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกเครื่อง ทุกครั้ง และทุกเวลา แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ เพราะชื่อโรงเรียนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ซื้อโปรแกรม
          3. ควรเก็บซีดีติดตั้งโปรแกรมไว้ หรือหาก Download โปรแกรม ควรเก็บข้อมูลที่ Download ไว้ เมื่อต้องการเอาโปรแกรมและข้อมูลออก หรือเมื่อมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถนำซีดีติดตั้งโปรแกรม หรือข้อมูลที่ Download มาติดตั้งซ้ำ และเลือกปุ่มคำสั่ง Remove All โปรแกรม และข้อมูลจะถูกลบออกจากเครื่องไป
          4. โปรแกรมจัดตารางสอนเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ จำนวนบรรทัดที่มีในโปรแกรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 บรรทัด ซึ่งการเขียนโปรแกรมบน Windows ยังมี ส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สวยงาม ดังนั้นโอกาสที่โปรแกรมถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์ คงเป็นไปได้ยาก หากท่านพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมได้ทราบด้วยเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
          5. ควรมีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพราะหากไฟฟ้าดับ ขณะโปรแกรมกำลังเรียงลำดับข้อมูล จะทำให้ข้อมูลเสียหายได้ หากไม่มีควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ เมื่อโปรแกรมมีปัญหาให้เข้าโปรแกรมและเรียกใช้ข้อมูลสำรอง หรือเข้าโปรแกรมไม่ได้ ให้ติดตั้งโปรแกรมใหม่และเรียกใช้ข้อมูลสำรอง
          6. การติดตั้งโปรแกรมง่ายที่สุด คือ เมื่อโปรแกรมติดตั้งเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม Enter ผ่านตลอดไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องคีย์ข้อความใดๆ (ทั้ง Name และ Oganization หาก Name และ Organization ไม่ผ่าน ให้คีย์ Name เป็น AAA และ Organization ลบเป็นว่าง) และไม่ต้องเลือกปุ่มคำสั่ง Change Folder... เมื่อกดปุ่ม Enter ผ่านตลอดไปเรื่อยๆ จนได้ข้อความ TRWIN 6.07 setup was completed sucessfully แสดงว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
          7. การติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมทุกครั้ง กรุณาแจ้ง รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล
          8. ควรติดตามเวอร์ชั่นโปรแกรมจาก WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบว่า เวอร์ชั่นเปลี่ยนไป แสดงว่ามีการปรับเวอร์ชั่น ให้ Download โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นำมาใช้ โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั่น ศึกษาได้จากคู่มือหรือขณะอยู่ในโปรแกรม กด F1 เพื่อแสดงข้อความช่วยเหลือ
          9. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ E-mail : terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.09 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 13) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12 หรือลูกค้าใหม่
3
 Download คำอธิบายกรณีซื้อ โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.09 ครั้งแรก ฉบับนี้  
4
 Download คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน  
5
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา