คำอธิบายกรณีซื้อ โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.4 ครั้งแรก


เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

           ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้ โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอแนะนำ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
           1. รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่านเข้าโปรแกรมสำหรับโรงเรียนท่าน ได้แก่ (รหัสผ่านเก็บเป็นความลับ ให้รู้เฉพาะเจ้าหน้าที่)

                         รหัสโรงเรียน        = กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                         รหัสผ่าน               = กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                         รหัสผู้ใช้ Admin = 99999999

                      รหัสโรงเรียน = เนื่องจากโปรแกรมใช้ร่วมกันทั่วประเทศ รหัสโรงเรียนเป็นตัวแยกว่าโรงเรียนใดเข้าใช้โปรแกรม
                      รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ = ใช้กับเมนูสำคัญๆ เช่น เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ ตั้งชื่อ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เรียกใช้ข้อมูลสำรอง ฯลฯ ผู้ที่ทำได้ คือ ผู้ที่รู้รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบนี้ เท่านั้น
                      รหัสผู้ใช้ Admin = เป็นผู้ใช้โปรแกรมคนหนึ่ง ที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งให้ล่วงหน้า สามารถคงเดิมหรือแก้ไขได้
           2. ควรศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ ให้เข้าใจก่อนทำงานจริง โดยเฉพาะในเรื่องของ การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม การตั้งเครื่องพิมพ์ การติดตั้งแบบตัวอักษร (Font) การติดตั้งโปรแกรม การสำรองข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลสำรอง
           3. สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกเครื่อง ทุกครั้ง และทุกเวลา แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ เพราะชื่อโรงเรียนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ซื้อโปรแกรม
           4. ควรเก็บซีดีติดตั้งโปรแกรมไว้ หรือหาก Download โปรแกรม ควรเก็บข้อมูลที่ Download ไว้ เมื่อต้องการเอาโปรแกรมและข้อมูลออก หรือเมื่อมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถนำซีดีติดตั้งโปรแกรม หรือข้อมูลที่ Download มาติดตั้งซ้ำ และเลือกปุ่มคำสั่ง Remove All โปรแกรมและข้อมูล จะถูกลบออกจากเครื่องไป
           5. ต้องติดตั้งแบบอักษร (Font) ชื่อไฟล์ 3of9Barcode.ttf เป็นแบบอักษรบาร์โค้ด มีอยู่ในซีดีรอม หรืออยู่ในโฟล์เดอร์โปรแกรม หากไม่ติดตั้ง เวลาพิมพ์รายงาน บาร์โค้ดจะเป็นตัวอักษรใหญ่ทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านไม่ได้ และรายงานก็ไม่สวยงาม
           6. เนื่องจากโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 มีข้อมูลเชื่อมโยงกันหลายแฟ้มข้อมูล เช่น ทำใบเสร็จ โอนเข้าทะเบียน และเบิกนำไปใช้ หากช่วงโอนข้อมูล เกิดไฟฟ้าดับ หรือ ไฟฟ้าลด อาจทำให้ข้อมูลบางส่วนมี บางส่วนไม่มี ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น ควรมีเครื่องสำรองไฟฟ้า แต่หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ต้องสำรองข้อมูลบ่อยๆ หรือก่อนจบงานทุกครั้ง ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ และควรสำรองไว้หลายๆ ที่ ทั้งในฮาร์ดดิสต์ในเครื่อง และ Handy Drive หรือฮาร์ดดิสต์ External
           7. โปรแกรมพัสดุโรงเรียน เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ จำนวนบรรทัดที่มีในโปรแกรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 บรรทัด ซึ่งการเขียนโปรแกรมบน Windows ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สวยงาม ดังนั้นโอกาสที่โปรแกรมถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นไปได้ยาก หากท่านพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้พัฒนาหรือ ปรับเวอร์ชั่น ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับเวอร์ชั่นจะ Upload ส่งขึ้นอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถ Download ไปปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมได้ วิธีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม ดูจากหนังสือคู่มือการใช้งาน หรือกด F1 ขณะทำงานอยู่ในโปรแกรม
           8. ควรติดตามเวอร์ชั่นโปรแกรมจาก WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบว่า เวอร์ชั่นเปลี่ยนไป แสดงว่ามีการ ปรับเวอร์ชั่น ให้ Download โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นำมาใช้ โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั่น ศึกษาได้จากคู่มือหรือขณะอยู่ในโปรแกรม กด F1 เพื่อแสดงข้อความช่วยเหลือ
           9. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ โทรฯ : 081-966-1710 Line Id : 0819661710 E-mail : terawatsup@hotmail.com Facebook : www.facebook.com/teesoftware

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V 4.02.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับ พรบ.พัสดุ 2560 กรณีซื้อโปรแกรมใหม่เป็นครั้งแรก (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12)
2
 VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60  
4
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540 มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง
5
 Download หนังสือฉบับนี้

 

6
 Download โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V 3.05.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับ ระเบียบพัสดุ 2535 โปรแกรมชุดนี้แถมให้ ฟรี กรณีซื้อโปรแกรมใหม่เป็นครั้งแรก (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12)
7
 VDO สอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน  
8
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน  
9
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม
10
 การต่ออายุโปรแกรม กรณีที่โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 หมดอายุ

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา