คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05

Download ไฟล์วีดีโอต้นฉบับ (ชัดกว่าดูผ่าน Youtube)

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
       สอน/ติดตั้ง/แก้ปัญหา โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต      เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ใกล้กัน ทำให้สามารถสอนโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม แก้ปัญหาโปรแกรม ฯลฯ ได้
1
ข้อควรรู้ / ติดตั้งโปรแกรม
 
       การติดตั้งโปรแกรม      -การติดตั้งโปรแกรม -ตำแหน่งและข้อมูลในแผ่นซีดีรอม -การดาวน์โหลดโปรแกรม ทางอินเตอร์เน็ต -การแก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และการทำ Short Cut เข้าโปรแกรม
       การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน      -การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน -การเชื่อมต่อเครือข่าย Lan -การ Share Folder -การทำงานในฟอร์มรับชื่อ-รหัสผ่าน -เมนู แสดงผู้ใช้งานและระบบการทำงาน -เมนู กำหนดชื่อรหัสผ่าน-สิทธิการใช้ -เมนู เปลี่ยนชื่อ-รหัสผ่าน และเมนู กำหนดเครื่องพิมพ์
       การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม      -การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม - การย้ายข้อมูลไปทำงานเครื่องอื่น -การตั้งเครื่องพิมพ์ -การตั้งแบบอักษร -การตั้งขนาดจอภาพ -การแก้ไขกรณีเมนูบาร์ ไม่เป็นภาษาไทย -เมนู สำรองข้อมูล -เมนู เรียกใช้ข้อมูลสำรอง และการเอาโปรแกรมออก
2
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 
       ตอนที่ 1 จัดการระบบ      -เมนู กำหนดสังกัด/ที่อยู่ -เมนู กำหนดเจ้าหน้าที่ -เมนู กำหนดหน่วยงาน -เมนู กำหนดบุคคลากร -เมนู กำหนดบริษัท/ห้าง/ร้าน ซื้อจ้างประจำ -เมนู กำหนด สินค้าบาร์โค้ด -เมนู กำหนดตราโรงเรียน และ เมนู กำหนดภาพพื้นจอภาพ
       ตอนที่ 2 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด      -เมนู ทะเบียน/ประเภท/ชนิด -เอกสารเกี่ยวกับการกำหนด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
       ตอนที่ 3 เมนูจัดซื้อ/จัดจ้าง  
                   ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขใบเสร็จ      -อธิบายเกี่ยวกับ การเอาใบเสร็จเข้าโปรแกรม ทั้งแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
                   ขั้นตอนที่ 2 โอนใบเสร็จลงทะเบียน      -อธิบายเกี่ยวกับ การตั้งค่าโอนลงทะเบียน -การกำหนดจำนวนเบิก -การกำหนดอายุการใช้งาน -เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุการใช้งาน และการโอนลงทะเบียน
                   ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้      -อธิบายเกี่ยวกับ การพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน -การพิมพ์ครุภัณฑ์ที่เกิดจาก ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
                   ขั้นตอนที่ 4 ทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง      -อธิบายเกี่ยวกับ การทำหลักฐานรายขอซื้อรายงานขอจ้าง ทั้งแบบโรงเรียนมัธยม แบบโรงเรียนประถม และแบบโรงเรียนประถมขยายโอกาส
       ตอนที่ 4 เริ่มต้นโปรแกรมใหม่      -อธิบายเกี่ยวกับ การเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปีงบประมาณ) การเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ (บางปีงบประมาณ) และการกระชับข้อมูล/เรียงลำดับใหม่
3
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
 
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี      -อธิบายวิธีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ทั้งบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง และทะเบียนคุมทรัพย์สิน

หมายเหตุ
     หากต้องการดูวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมฯ จาก Youtube โดยตรง ให้เข้า Youtube แล้วคีย์ พัสดุโรงเรียน แล้วกด ค้นหา