คำอธิบายกรณีซื้อ โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 ครั้งแรก

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน (โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา)

        ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้ โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
        1. รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่านเข้าโปรแกรมสำหรับโรงเรียนท่าน ได้แก่ (รหัสผ่านเก็บเป็นความลับ ให้รู้เฉพาะเจ้าหน้าที่)
                รหัสโรงเรียน     กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                รหัสผ่าน            กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
        2. โปรแกรมโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ จำนวนบรรทัดที่มีในโปรแกรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 บรรทัด ซึ่งการเขียนโปรแกรมบน Windows ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สวยงาม ดังนั้นโอกาสที่โปรแกรมถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นไปได้ยาก หากท่านพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้พัฒนาหรือปรับเวอร์ชั่น ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับเวอร์ชั่น จะส่งให้โรงเรียนท่าน ฟรี (จนกว่าโปรแกรมจะถูกต้องและทำได้ไม่มีข้อผิดพลาด)
        3. ควรศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรม และศึกษาโปรแกรมช่วยสอนวิธีการทำงาน จากซีดีรอมให้เข้าใจก่อนทำงานจริง โดยเฉพาะในเรื่องของ การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม การตั้งเครื่องพิมพ์ การติดตั้งโปรแกรม การสำรองข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลสำรอง และการจัดทำตราโรงเรียน
        4. การติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมทุกครั้ง กรุณาแจ้ง รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5 เดิม)

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download หนังสือฉบับนี้  
4
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา  
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
7
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา