คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5 เดิม)

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
     ภาพรวมของโปรแกรม V6.01  
2
     เวอร์ชั่น 6.00A เพิ่มเติม/แก้ไขอะไรบ้าง V6.01  
สรุป วิธีการทำงาน (โดยละเอียด)
 
3
     การเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ หรือ การเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ของครูแต่ละคน V6.00      เป็นการเริ่มต้นสร้างแบบบันทึกวิชาใหม่ ของครูแต่ละคน ดังนั้น ครูแต่ละคน จะมีก้อนข้อมูล เป็นของคนเอง ไม่เกี่ยวข้องกัน
4
     การสร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ และการลบแบบบันทึกฯ ทิ้ง V6.00  
5
     การกำหนดเลขหน้า การทำหน้าปก และการกำหนดข้อมูลพื้นฐาน V6.00  
6
     การบันทึกเวลาเรียน V6.00  
7
     การบันทึกผลการเรียน V6.00  
8
 
9
     การพิมพ์ใบสรุปผลการเรียน และผลการประเมิน V6.00  
10
     การส่งข้อมูลแบบบันทึกฯ ที่ทำเสร็จแล้ว ส่งโปรแกรมงานทะเบียน V6.00  
 
การจบการทำงาน และ การเข้าทำงานของครูแต่ละคน
 
11
     การจบการทำงาน และ การเข้าทำงานของครูแต่ละคน V6.00  
 
ข้อมูลต้นแบบ
 
12
 
13
     เมนูย่อย ในเมนูหลัก ข้อมูลต้นแบบ V6.00  
14
     สร้างข้อมูลต้นแบบ เมื่อใช้โปรแกรมแบบบันทึกฯ ควบคู่กับ โปรแกรมงานทะเบียน V6.00  
 
สร้างข้อมูลต้นแบบ เมื่อใช้โปรแกรมแบบบันทึกฯ อย่างเดียว (ไม่ควบคู่กับ โปรแกรมงานทะเบียน)
 
15
     เจ้าหน้าที่คีย์รายชื่อนักเรียนทั้งหมด แล้วแจกครูนำไปเลือกใช้ V6.00  
16
     ครูประจำชั้นหรือผุ้รับมอบหมาย ช่วยกันคีย์รายชื่อนักเรียน แล้วนำมารวมกัน แล้วแจกครู นำไปเลือกใช้ V6.00  

หมายเหตุ

     1. VDO สอนการใช้งานนี้ จะแสดงเฉพาะเมนูที่สำคัญเท่านั้น เพื่อให้พอมองเห็น ลักษณะของโปรแกรม และวิธีการทำงาน
     2. อักษรต่อท้าย V... หมายถึง เวอร์ชั่นที่จับหน้าจอสอนการใช้งาน บางรายการอาจเป็นเวอร์ชั่นเก่า แต่นำมาแสดง เพราะมีการทำงานเหมือนกัน