ตัวอย่างโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02

เรียน ผู้ที่สนใจโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

          จากใบโฆษณาโปรแกรมฯ จะเห็นว่าโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เป็นโปรแกรมช่วยลดงาน ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ (ไม่ต้องซื้อ และไม่ต้องถ่ายเอกสาร และไม่ต้องสั่งโรงพิมพ์ทำ แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เพราะโปรแกรมฯ สามารถพิมพ์ลงกระดาษ A4 แล้วเข้ารูปเล่มได้เลย และโปรแกรมฯนี้ ซื้อครั้งเดียว Support ให้ ฟรี ตลอด)
          ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นลักษณะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานของโปรแกรมฯ ผู้เขียนโปรแกรมจึงได้จัดทำ ตัวอย่างโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา
          สำหรับ ตัวอย่างโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้
                    รหัสโรงเรียน = 11111
                    รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111

          หากทดลองใช้ โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา แล้วยังมีข้อสงสัย ติดขัดประการใด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.teesoftware.com หรือติดต่อ ผู้เขียนโปรแกรมได้ที่โทรฯ 081-9661710 หรือ terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5 เดิม)

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download ตัวอย่าง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02 เป็นตัวอย่างโปรแกรมฯ เพื่อให้ผุ้สนใจ ได้ Download ไปทดลองใช้
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา  
4
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02  
5
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
6
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา