ตัวอย่างโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.02.1


เรียน ผู้ที่สนใจโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60

           จากใบโฆษณาโปรแกรมฯ จะเห็นว่าโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เป็นโปรแกรมช่วยลดงาน ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ ประหยัดงบประมาณ

           ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นลักษณะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานของโปรแกรมฯ ผู้เขียนโปรแกรมจึงได้จัดทำ ตัวอย่าง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60
สำหรับ ตัวอย่างโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้
           รหัสโรงเรียน = 11111
           รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111
           รหัสผู้ใช้ Admin = 99999999

           หากทดลองใช้ โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 แล้วยังมีข้อสงสัย ติดขัดประการใด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.teesoftware.com หรือติดต่อผู้เขียนโปรแกรม ได้ที่โทรฯ 081-9661710 หรือ terawatsup@hotmail.com หรือ Line Id : 0819661710

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download ตัวอย่างโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V 4.02.1 เป็นโปรแกรมฯ ชุดตัวอย่าง สำหรับ พรบ.พัสดุ 2560 เพื่อทดลองใช้งานโปรแกรมฯ
2
 VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60  
4
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540 มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง
5
 Download หนังสือฉบับนี้

 

6
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา