วิธีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม


วิธีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม

           1. ทำงานโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า เลือกเมนูสำรองข้อมูล หรือจบการทำงานแบบสำรองข้อมูลเก็บไว้ (อย่าลืม จำโฟลเดอร์ที่สำรองข้อมูล ไว้ด้วย)

           2. ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวใหม่ ติดตั้งโปรแกรมตัวใหม่ แล้วเข้าโปรแกรมตัวใหม่

           3. เลือกเมนูจัดการระบบ เมนูย่อยเรียกใช้ข้อมูลสำรอง แล้วเรียกจากไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ได้สำรองตามข้อ 1.

           4. จบการทำงานออกจากโปรแกรม แล้วเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลว่าเรียกใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องสามารถทำงานต่อได้เลย

 

 

 


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา