การติดตั้งแบบอักษร (Font)

             โปรแกรมต่างๆ ของผู้เขียนโปรแกรมใช้แบบอักษร (Font) ต่างๆ ดังนี้
                  1) แบบฟอร์ม (แสดงทางหน้าจอ) ใช้แบบอักษร AngsanaUPC และ MS Sans Serif
                  2) แบบรายงาน (แสดงทางเครื่องพิมพ์) ใช้แบบอักษร THSarabun PSK , AngsanaUPC , CordiaUPC , EucrosiaUpc และ 3 Of 9 Barcode

            โดยปกติ เมื่อติดตั้งโปรแกรม Windows แล้วแบบอักษร AngsanaUPC , CordiaUPC , MS Sans Serif EucrosiaUpc จะมีให้พร้อมใช้งาน แต่แบบอักษร 3 of 9 Barcode และ THSarabun PSK จะต้องติดตั้ง

            สำหรับในโฟล์เดอร์โปรแกรมต่างๆ ของผู้เขียนโปรแกรม หรือแผ่นซีดีที่ส่งมาให้ จะมีโฟลเดอร์ย่อย Font ในโฟลเดอร์ Font มีไฟล์แบบอักษรอยู่ 9 ไฟล์ ได้แก่
                  1) 3 of 9 Barcode.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร 3 of 9 Barcode หรือแบบอักษร รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  2) DSNLT___.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษรสาวงามชื่อ Dsn-LaiThai คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  3) LAITH..ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษรสาวงามชื่อ Ds-LaiThai คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  4) ssee874.fon เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร Ms San Sarif คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  5) THSarabun.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  6) THSarabunBold.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK Bold คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  7) THSarabunItalic.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK Italic คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  8) THSarabunBoldItalic.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK BoldItalic คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  9) Upcel.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร EucrosiaUPC คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

      หมายเหตุ
            1) การติดตั้งแบบอักษร จะทำเมื่อแบบฟอร์มหรือรายงาน แสดงตัวอักษรไม่ถูกต้องเท่านั้น หากแสดงถูกต้องแล้ว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบอักษร
            2) ต้องติดตั้งแบบอักษร 3 Of 9 Barcode จึงจะพิมพ์รายงานที่มีบาร์โค้ดได้ หากไม่ติดตั้งบาร์โค้ด รายงานที่พิมพ์ออกจะเป็นตัวเลขใหญ่ๆ
            3) แบบอักษร THSarabun PSK โดยปกติร้านคอมพิวเตอร์หรือผู้ติดตั้ง Windows จะติดตั้งให้เลย เพราะหน่วยงานราชการจะต้องใช้ แต่หากร้านคอมพิวเตอร์หรือผู้ติดตั้ง Windows ไม่ได้ติดตั้งให้ ให้เรา ติดตั้งแบบอักษร THSarabun PSK ด้วย
            4) หากเป็น Windows 7,8 และ 10 เวลาแสดงภาพก่อนพิมพ์ ตัวอักษรบนจอภาพจะใหญ่ๆ ขยุกๆ แต่เวลาพิมพ์ออกกระดาษแล้วจะเป็นปกติ

วิธีการติดตั้งแบบตัวอักษร (Font)

      สำหรับ Windows Xp
            1) ยุบหน้าจอ โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ไปอยู่บน Task bar โดยคลิกปุ่ม Minimize มุมขวา-บน หรืออาจกดปุ่ม Ctrl + Esc มือซ้ายกด Ctrl ค้างไว้ มือขวากดตามด้วย Esc
            2) คลิกที่ Start
            3) เลือก Control Panel
            4) ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Fonts
            5) คลิกที่เมนูบาร์ File
            6) เลือกเมนูย่อย Install New Font...
            7) เลือกไดร์ฟและโฟล์เดอร์เก็บแบบอักษร (หากต้องการแบบอักษร THSarabun PSK หรือ 3 Of 9 Barcode ที่มีมากับโปรแกรม ให้เลือกไดร์ฟ และโฟล์เดอร์ที่ติดตั้งโปรกรม หรือไดร์ฟซีดีรอม แผ่นซีดีรอมโปรแกรม โฟลเดอร์ Font
            8) คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ ตรง List of Fonts
            9) คลิกที่ OK (เสร็จการติดตั้ง Font)
            10) ปิด Windows Fonts แล้วทำงานในโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 ต่อ

      สำหรับ Windows 7,8 หรือ 10
            1) สำเนาแบบอักษรที่ต้องการ เช่น ต้องการติดตั้งแบบอักษร 3 of 9 Barcode ก็หาไฟล์แบบอักษรบาร์โค้ด คือ 3 of 9 Barcode.ttf หากจะเอาไฟล์ที่ติดมากับโปรแกรม ก็ไปที่ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม หาโฟลเดอร์โปรแกรม เข้าโฟลเดอร์โปรแกรม จะพบโฟลเดอร์ย่อย Font เข้าโฟลเดอร์ย่อย Font เจอไฟล์ 3 of 9 Barcode.ttf ก็ให้สำเนา คือ คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Copy
            2) เข้า Control Panel ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Font หาที่ว่างๆ ไม่ตรงกับแบบอักษร แล้วคลิกขวาเลือกวางหรือ Paste

      ดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้
            

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา