การติดตั้งแบบอักษร (Font)

             โปรแกรมต่างๆ ของผู้เขียนโปรแกรมใช้แบบอักษร (Font) ต่างๆ ดังนี้
                  1) แบบฟอร์ม (แสดงทางหน้าจอ) ใช้แบบอักษร AngsanaUPC และ MS Sans Serif
                  2) แบบรายงาน (แสดงทางเครื่องพิมพ์) ใช้แบบอักษร THSarabun PSK , AngsanaUPC , CordiaUPC , EucrosiaUpc และ 3 Of 9 Barcode

            โดยปกติ เมื่อติดตั้งโปรแกรม Windows แล้วแบบอักษร AngsanaUPC , CordiaUPC , MS Sans Serif EucrosiaUpc จะมีให้พร้อมใช้งาน แต่แบบอักษร 3 of 9 Barcode และ THSarabun PSK จะต้องติดตั้ง

            สำหรับในโฟล์เดอร์โปรแกรมต่างๆ ของผู้เขียนโปรแกรม หรือแผ่นซีดีที่ส่งมาให้ จะมีโฟลเดอร์ย่อย Font ในโฟลเดอร์ Font มีไฟล์แบบอักษรอยู่ 9 ไฟล์ ได้แก่
                  1) 3 of 9 Barcode.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร 3 of 9 Barcode หรือแบบอักษร รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  2) DSNLT___.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษรสาวงามชื่อ Dsn-LaiThai คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  3) LAITH..ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษรสาวงามชื่อ Ds-LaiThai คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  4) ssee874.fon เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร Ms San Sarif คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  5) THSarabun.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  6) THSarabunBold.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK Bold คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  7) THSarabunItalic.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK Italic คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  8) THSarabunBoldItalic.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร THSarabunPSK BoldItalic คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  9) Upcel.ttf เป็นแบบอักษรที่ติดตั้งแล้ว ได้แบบอักษร EucrosiaUPC คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

      หมายเหตุ
            1) การติดตั้งแบบอักษร จะทำเมื่อแบบฟอร์มหรือรายงาน แสดงตัวอักษรไม่ถูกต้องเท่านั้น หากแสดงถูกต้องแล้ว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบอักษร
            2) ต้องติดตั้งแบบอักษร 3 Of 9 Barcode จึงจะพิมพ์รายงานที่มีบาร์โค้ดได้ หากไม่ติดตั้งบาร์โค้ด รายงานที่พิมพ์ออกจะเป็นตัวเลขใหญ่ๆ
            3) แบบอักษร THSarabun PSK โดยปกติร้านคอมพิวเตอร์หรือผู้ติดตั้ง Windows จะติดตั้งให้เลย เพราะหน่วยงานราชการจะต้องใช้ แต่หากร้านคอมพิวเตอร์หรือผู้ติดตั้ง Windows ไม่ได้ติดตั้งให้ ให้เรา ติดตั้งแบบอักษร THSarabun PSK ด้วย
            4) หากเป็น Windows 7,8 และ 10 เวลาแสดงภาพก่อนพิมพ์ ตัวอักษรบนจอภาพจะใหญ่ๆ ขยุกๆ แต่เวลาพิมพ์ออกกระดาษแล้วจะเป็นปกติ

วิธีการติดตั้งแบบตัวอักษร (Font)

            1 ติดตั้งจากแบบอักษรโดยตรง

                    1.1 ไปที่ X:\โฟลเดอร์โปรแกรม\Font (ที่ Desktop ดับเบิ้ลคลิกที่ This Pc เลือกไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์โปรแกรม) ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์ย่อย Font จะเห็นไฟล์แบบอักษร
                    1.2 ให้เลือกแบบอักษรทั้งหมด โดยกด Ctrl+A (มือซ้ายกด Ctrl แล้วกด A แล้วปล่อยมือ) หรือจะใช้วิธี Clrl คลิกที่ละไฟล์ก็ได้
                    1.3 เมื่อเลือกได้แล้ว (ไฟล์แบบอักษร จะเป็นแถบแสง) ให้คลิกขวาที่แถบแสง แล้วเลือก Install หรือ ติดตั้ง หากแบบอักษรไม่มี Windows จะติดตั้งแบบอักษรให้ทันที แต่หากแบบอักษรมีแล้ว Windows จะถามว่าต้องการเขียนทับหรือไม่ (Replace) ไม่ต้องเขียนทับนะครับ

              2 ติดตั้งจากแบบอักษรโดยใช้ Control Panel

                    2.1 ไปที่ X:\โฟลเดอร์โปรแกรม\Font (ที่ Desktop ดับเบิ้ลคลิกที่ This Pc เลือกไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์โปรแกรม) ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์ย่อย Font จะเห็นไฟล์แบบอักษร
                    2.2 ให้เลือกแบบอักษรทั้งหมด โดยกด Ctrl+A (มือซ้ายกด Ctrl แล้วกด A แล้วปล่อยมือ) หรือจะใช้วิธี Clrl คลิกที่ละไฟล์ก็ได้
                    2.3 เมื่อเลือกได้แล้ว (ไฟล์แบบอักษร จะเป็นแถบแสง) ให้คลิกขวาที่แถบแสง แล้วเลือก Copy
                    2.4 เข้า Control Panel ตามรูปข้างบน ให้เลือกไอคอน Fonts
                    2.5 ตรงชื่อแบบอักษรที่มีแล้ว ให้คลิกขวาเลือก Paste หากแบบอักษรไม่มี Windows จะติดตั้งแบบอักษรให้ทันที แต่หากแบบอักษรมีแล้ว Windows จะถามว่าต้องการเขียนทับหรือไม่ (Replace) ไม่ต้องเขียนทับนะครับ

      ดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้    

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา