การติดตั้งโปรแกรม ง่ายที่สุดคือ ให้เข้าโฟลเดอร์ที่ Download มาเลือกไฟล์ Setup.exe ต่อจากนั้น ให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆ จนจบการติดตั้ง (ถ้าเม้าส์เป็นรูป นาฬิกาทราย ต้องรอก่อน จนกว่าเม้าส์จะเป็นรูปลูกศรชี้ จึงกด Enter) เมื่อจบการติดตั้ง สามารถเข้าโปรแกรมได้ทันที โดยไปที่ เริ่ม-Start > All Program > ชื่อโปรแกรมที่ติดตั้ง
        แต่หากกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆ แล้ว ปรากฏว่า ไม่ผ่านขั้นตอนตามรูปที่ 1

        จากรูปที่ 1 แม้จะกดปุ่ม Enter ก็ไม่ผ่าน เลือก Ok ก็ไม่ผ่าน คีย์ Name และ/หรือ Organization ก็ไม่ผ่าน ให้คีย์ Name เป็น AAA และ Organization เป็นว่าง ต่องจากนั้นกด Ok ก็จะผ่านจุดนี้ไปได้ ต่อจากนั้นกด Enter บนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆ จนจบการติดตั้ง

          Top ไปบนสุด

Copyright @ 2007 by Terawat Suppatkul
ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้
คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา