จะมี Windows บางรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรมงานพัสดุ อปท. แล้ว เมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย ทำให้ไม่สามารถอ่านเมนูบาร์ได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ เช่น Windows Vistar , Windows Seven เป็นต้น แก้ไขดังนี้
        1) จบออกจากโปรแกรม
        2) เข้า Control Panel
        3) ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Display ได้ฟอร์ม Display Properties ตามรูป


        4) เลือกหน้า Themes
        5) เลือก Themes เป็น Windows XP
        6) คลิกปุ่มคำสั่ง Apply
        7) คลิกปุ่มคำสั่ง Ok
        8) เข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง เมนูบาร์จะเป็นภาษาไทย

        หมายเหตุ สามารถเรียกฟอร์ม Display Properties ได้ง่ายๆ โดยที่ตำแหน่ง Desk top (หน้าจอที่เห็น My Computer) ให้เอาเม้าส์ชี้พื้นที่ว่างๆ อย่าให้ถูกไอคอน อย่าให้ถูก Task Bar คลิกขวาแล้วเลือก Properties จะได้ฟอร์ม Display Properties

          Top ไปบนสุด

Copyright @ 2007 by Terawat Suppatkul
แก้ปัญหาเมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย
คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา