คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

 

VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
     วิธี Download / วิธีติดตั้งโปรแกรม / แก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ / การทำ Short Cut เข้าโปรแกรม  
2
     การเอาโปรแกรมออก หรือ การติดตั้งโปรแกรมซ้ำ  
3
     การตั้งระบบเพื่อทำงานแบบเครือข่าย (Lan) หรือ ทำงานหลายเครื่องพร้อมกัน      เพื่อใช้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องช่วยกันทำงาน ข้อมูลจัดเก็บที่ เครื่องแม่ (Server) เครื่องเดียว เครื่องแม่(Server) และ เครื่องลูก (Workstation) จะดึงข้อมูล และ ส่งข้อมูลไปจัดเก็บท ี่เครื่องแม่ (Server)
4
     การตั้งเครื่องพิมพ์      เครื่องพิมพ์ทุกเครื่อง ติดตั้งแล้วจะให้ขนาดกระดาษ A4 ต้องปรับเป็น Legal เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์รายงานได้
5
     การปรับขนาดจอภาพ      โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ผมเขียน ต้องการขนาดหน้าจออย่างต่ำ 1024 x 768 จึงจะทำงานโปรแกรมได้
6
     การตั้งแบบอักษร (Font)      บางโปรแกรมต้องการแบบอักษร (Font) ชนิดอื่น เช่น แบบอักษร บาร์โค้ด ดังนั้น ต้องติดตั้ง แบบอักษร(Font) เพิ่มเติม
7
     การสำรองข้อมูล      กรณีเครื่องเสีย ติดไวรัส สามารถนำข้อมูลสำรองมาใช้ได้ ดังนั้น ควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ และหลายๆที่ หลายๆ โฟลเดอร์
8
     การเรียกใช้ข้อมูลสำรอง      ใช้เมื่อ 1.เปลี่ยนใจใช้ข้อมูลเดิม 2.ข้อมูลในโปรแกรมเสีย 3. ปรับเวอร์ชั่น โปรแกรม 4.ย้ายเครื่องทำงาน
9
     การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม      จะปรับเวอร์ชั่น เมื่อระเบียบหรือแบบฟอร์มเปลี่ยน พบโปรแกรม ผิดพลาด หรือ ต้องการปรับ โปรแกรมให้ดีขึ้น