แนะนำการนำผลงานขึ้นอินเตอร์เน็ต

             โปรแกรมต่างๆ ที่ผู้เขียนโปรแกรมเขียนขึ้น เขียนด้วยภาษา Visual Foxpro สามารถทำงานแบบเครื่องเดียว(Stand Alone) หรือ ทำงานแบบหลายเครื่อง(Lan) ได้ แต่ไม่สามารถทำงาน แบบออนไลน์ ได้ ดังนั้น การเอาผลงานที่พิมพ์ขึ้นเน็ต ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถหาโปรแกรม ที่ติดตั้งแล้ว สร้างเครื่องพิมพ์เสมือนอยู่ใน Control Panel ไอคอน Devices and Printers (ไม่มีเครื่องพิมพ์จริงที่เป็น Hard Ware) ซึ่งมีหลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น Foxit Reader , Snagit , Microsoft Print To Pdf , FinePrintPdfFaxtory Pro , Format Factory , Mister Copy , Foxit PDF Editor , ... เป็นต้น หาดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต โดยค้นหาจาก Google ใช้คำว่า "โปรแกรมพิมพ์ Pdf" หรือคำอื่นๆ เป็นต้น ที่ผู้เขียนใช้ประจำคือ Foxit Reader

             ตัวอย่าง การตั้งให้เครื่องพิมพ์เสมือน สร้างไฟล์ Pdf แล้วเอาไฟล์ Pdf ไปขึ้นเน็ต

             1. ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น
             2. เข้า Control Panel จะได้ฟอร์มตามรูป

                หากไม่ได้ฟอร์มตามรูป ให้เลือก View By : เป็น Large Icon
             3. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Devices and Printers จะได้ฟอร์มตามรูป

               จากรูป จะเห็นว่า เครื่องพิมพ์ Hp Laser Jet 1020 มีเครื่องหมายถูก หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์หลัก เวลาที่ใช้โปรแกรมของผู้เขียนโปรแกรม จะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์นี้ ให้เปลี่ยนเครื่องพิมพ์หลักเป็น Foxit Reader Pdf Printer โดยคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ Foxit Reader Pdf Printer แล้วเลือก Set as default printer เครื่องหมายถูก จะแสดงที่ Foxit Reader Pdf Printer
             4. จบออกจากการตั้งเครื่องพิมพ์ เข้าโปรแกรมของผู้เขียนโปรแกรม แล้วสั่งพิมพ์ออกกระดาษ เครื่องพิมพ์ Foxit Reader Pdf Printer ก็จะให้บันทึกไฟล์เป็น Pdf ไฟล์ โดยต้องเลือกไดร์ฟ โฟลเดอร์ และตั้งซื่อไฟล์
             5. นำไฟล์ Pdf จากข้อ 4 ไปขึ้นอินเตอร์เน็ต หรือเว็บของโรงเรียนคลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา