วิธีการจัดตารางสอน ตอนที่ 1

         อธิบายเกี่ยวกับ
         
         - วิธีการจัดตาราสอน การเรียงลำดับฟอร์มรายละเอียดวิชาสอน จากจัดตารางสอนยาก ไปหาง่าย
                  - การเพิ่ม ลบ แก้ไข ย้ายคาบ จัดตารางสอน


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา