การกำหนดข้อมูล ครู,นักเรียน,ห้องเรียน และรหัสวิชา

         อธิบายเกี่ยวกับ
               - อธิบายวิธีการกำหนดข้อมูลครู
               - วิธีการกำหนดข้อมูลนักเรียน
               -
วิธีการกำหนดข้อมูลห้องเรียน
               -
วิธีการกำหนดรหัสวิชา


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา