วางแผนการจัดตารางสอน/จัดการระบบ

         อธิบายเกี่ยวกับ
               - อธิบายการวางแผนการจัดตารางสอน
               - การพิมพ์ฟอร์มเริ่มต้น เพื่อวางแผน การจัดตารางสอน ได้แก่ ฟอร์มวางแผนการจัดตารางสอน ฟอร์มรายละเอียดวิชาสอน
               - การกำหนดเงื่อนไข
               - การกำหนดภาคเรียนที่/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ
               - การกำหนดตราโรงเรียน
               - การกำหนดภาพพื้นจอ


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา