คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา


โปรแกรม Termviewer 14

โปรแกรม TeamViewer 14 เป็นโปรแกรมสำหรับ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ผ่านอินเตอร์เน็ต ประโยชน์เพื่อ

         1. สอนวิธัใช้โปรแกรมฯ ผ่านเน็ต (Presentation)
         2. รับ/ส่งข้อมูล ผ่านเน็ต (File transfer)
         3. ประชุม ผ่านเน็ต (Meeting)
         4. ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ ผ่านเน็ต (Remote Control)
         5. ส่งภาพวีดีโอ (Webcam) จากคอมเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง ผ่านเน็ต
         6. ส่งเสียง (Conference Call) จากคอมเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง ผ่านเน็ต
         7. ส่งข้อความ (Chat) จากคอมเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง ผ่านเน็ต
         ...

ขั้นตอนติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer 14

         1. ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer 14 ที่เว็บ www.teesoftware.com หน้าแรกรูปคนตีกลอง โดยคลิกที่ข้อความข้างล่างนี้

                  คลิกที่นี่ => ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer 14

                  คลิกที่นี่ => Download โปรแกรม TeamViewer 14 จากต้นฉบับเว็บของ TeamViewer ฟรี!

         ชื่อไฟล์ที่จะได้ คือ TeamViewer_Setup.exe (หากเป็น Internet Explore อย่าลืมจดจำ ตำแหน่งไดร์ฟ/โฟลเดอร์ ที่บันทึกจัดเก็บ หากเป็น Google Chrome โปรแกรมจะดาวน์โหลดอัตโนมัติ ดาวน์โหลดเสร็จคลิกติดตั้งเลย หากเป็น Browser อื่นทดลองดูนะครับ)

         2. ไปที่ตำแหน่งไดร์ฟ/โฟลเดอร์ที่บันทึกจัดเก็บ หาไฟล์ชื่อ TeamViewer_Setup.exe พบแล้วดับเบิ้ลคลิก จะได้ฟอร์มตามรูป (หากซื้อโปรแกรมฯ ในซีดีที่ส่งมาให้จะมีโฟลเดอร์ TeamViewer ในโฟลเดอร์ TeamViewer จะมีไฟล์ TeamViewer_Setup.exe ให้ดับเบิ้ลคลิกเช่นเดียวกัน)
จากรูป ให้เลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรมแบบถาวร (เอาออกทีหลังได้ โดย Uninstall) เลือก Basic Installation และเลือก Personal / non-commercial use ต่อจากนนั้นให้คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Accept - finish รอจนติดตั้งเสร็จ

         จากรูป ให้เลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรมแบบถาวร (เอาออกทีหลังได้ โดย Uninstall) เลือก Basic Installation และเลือก Personal / non-commercial use ต่อจากนนั้นให้คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Accept - finish รอจนติดตั้งเสร็จ

        3. เข้าโปรแกรม TeamViewer 14 จะได้ฟอร์มตามรูป

                จากรูป ให้เลือก Remote Control บรรทัดเดียวกันกับ Meeting โทรหาผู้เขียนโปรแกรม (หรือผู้ที่ต้องการติดต่อด้วย) แจ้ง Your ID และ Password ไปยังผู้เขียนโปรแกรม

                สำหรับผู้เขียนโปรแกรมจะเข้าโปรแกรม TeamViewer 14 เหมือนกันแและเลือก Remote Control บรรทัดเดียวกันกับ Meeting คีย์ Partner ID และ Password ตามที่ได้รับแจ้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องก็จะเชื่อมต่อผ่านเน็ต ต่อจากนั้นจะสอนโปรแกรม จะปรับแต่ง ส่งรับไฟล์ ฯลฯ ได้ทั้งนั้น

                ดังนั้น ถ้าต้องการให้สอนการใช้งานโปรแกรม ต้องการให้ติดตั้งโปรแกรม ต้องการให้แก้ปัญหาโปรแกรม ฯลฯ (แม้จะยังไม่ได้ซื้อโปรแกรมก็ตาม) กรุณาทำตามขั้นตอนดังกล่าว แล้วโทรศัพท์หาผู้เขียนโปรแกรม รับรองว่าสามารถทำงานโปรแกรมได้อย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับ

          ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

          Top ไปบนสุด

ฤฤฟฟ