จัดการระบบ

         อธิบายเกี่ยวกับ
                - การตั้งค่าเริ่มต้นโปรแกรม
                - เมนูกำหนดโรงเรียน
                - เมนู กำหนดเจ้าหน้าที่
                - เมนู กำหนดตราโรงเรียน
                - เมนู
ภาพพื้นบัตร
                - เมนู กำหนดภาพพื้นจอ
                - เมนู กระชับข้อมูลเรียงลำดับใหม่


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา