การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม

         อธิบายเกี่ยวกับ    
                - การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม
                - การย้ายข้อมูลไปทำงานเครื่องอื่น
                - การตั้งเครื่องพิมพ์
                - การตั้งแบบอักษร
                - การตั้งขนาดจอภาพ
                - การแก้ไขกรณีเมนูบาร์ ไม่เป็นภาษาไทย
                - เมนู สำรองข้อมูล
                - เมนู เรียกใช้ข้อมูลสำรอง และการเอาโปรแกรมออก


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา