การติดตั้งโปรแกรม

         อธิบายเกี่ยวกับ
                 - การติดตั้งโปรแกรม
                 - ตำแหน่งและข้อมูลในแผ่นซีดีรอม
                 - การดาวน์โหลดโปรแกรม ทางอินเตอร์เน็ต
                 - การแก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้
                  - การทำ Short Cut เข้าโปรแกรม


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา