การจัดทำ ปพ.1 ตอนที่ 5 การปรับ สาระการเรียนรู้ กรณีปรับจากเวอร์ชั่นเก่า เป็นเวอร์ชั่น 6.04

         อธิบายเกี่ยวกับ โปรแกรมงานทะเบียนเวอร์ชั่นเก่า สาระการเรียนรู้มี 128 บรรทัด เวอร์ชั่น 6.04 มี 140 บรรทัด ทำให้ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย เวลาปรับเวอร์ชั่น จำนวนบรรทัด/ช่องจะขยาย ทำให้ไม่สวยงาม ตอนที่ 5 นี้จะอธิบายวิธีการปรับบรรทัดให้สวยงาม


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา