การจัดทำ ปพ.1 ตอนที่ 4 การพิมพ์ ปพ.1

         อธิบายเกี่ยวกับ
                  - การพิมพ์ ปพ.1
                  - การปรับแต่งสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งค่าพิมพ์
                  - การปรับแต่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งค่าพิมพ์
                  - การกำหนดค่า Onet เพื่อส่งค่าพิมพ์ ปพ.1 ด้านหลัง


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา