สอน/ติดตั้ง/แก้ปัญหา โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต

         เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ใกล้กัน ทำให้สามารถสอนโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม แก้ปัญหาโปรแกรม ฯลฯ ได้


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา