คำอธิบายกรณีซื้อโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05.4

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน

           ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้ โปรแกรมงานทะเบียน ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น เพื่อความสะดวกใน การใช้งาน อแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
          1. รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่านเข้าโปรแกรมสำหรับโรงเรียนท่าน ได้แก่ (รหัสผ่านเก็บเป็นความลับ ให้รู้เฉพาะเจ้าหน้าที่)
                    รหัสโรงเรียน กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                    รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                    รหัสผู้ใช้ Admin 9 9 9 9 9 9 9 9
                              รหัสโรงเรียน = เนื่องจากโปรแกรมใช้ร่วมกันทั่วประเทศ รหัสโรงเรียนเป็นตัวแยกว่าโรงเรียนใดเข้าใช้โปรแกรม
                              รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ = ใช้กับเมนูสำคัญๆ เช่น เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ ตั้งชื่อ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เรียกใช้ ข้อมูลสำรอง ฯลฯ ผู้ที่ทำได้ คือ ผู้ที่รู้รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบนี้ เท่านั้น
                               รหัสผู้ใช้ Admin = เป็นผู้ใช้โปรแกรมคนหนึ่ง ที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งให้ล่วงหน้า สามารถคงเดิมหรือแก้ไขได้
          2. ควรศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรม และศึกษาโปรแกรมช่วยสอนวิธีการทำงาน จากซีดีรอมให้เข้าใจก่อนทำงานจริง โดยเฉพาะในเรื่องของ การปรับเวอร์ชั่น โปรแกรม การตั้งเครื่องพิมพ์ การติดตั้งแบบตัวอักษร (Font) การติดตั้งโปรแกรม การสำรองข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลสำรอง และการจัดทำตราโรงเรียน
          3. แบบอักษร Ds-LaiThai และ DSN LaiThai อยู่ในซีดีรอม โฟลเดอร์ Font สามารถติดตั้งใช้งานได้โดย Start>Setting>Control panel>Fonts>Install New Font>เลือกไดร์ฟซีดีรอม เลือกโฟล์เดอร์ Font>เลือกชื่อ Font>Ok หากไม่ติดตั้งแบบอักษร การพิมพ์ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร) และการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน จะพิมพ์ได้เฉพาะ ตัวอักษรปกติ แต่หากติดตั้งแบบอักษร จะเลือกพิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรปกติ และตัวอักษรแบบสวยงาม
          4. บางปัญหาที่ทุกโปรแกรมเป็นเหมือนกัน เช่น เมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย,การแก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ ฯลฯ ผมได้ สรุปไว้ที่ www.teesoftware.com หน้าแรกขวามือด้านล่าง บางปัญหาที่เป็นเฉพาะโปรแกรม ผมสรุปเป็นถาม-ตอบ ดูได้ที่คู่มือการใช้งาน หรือดูที่ www.teesoftware.com
          5. การติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมทุกครั้ง กรุณาแจ้ง รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล
          6. ควรติดตามเวอร์ชั่นโปรแกรมจาก WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบว่า เวอร์ชั่นเปลี่ยนไป แสดงว่ามีการปรับเวอร์ชั่น ให้ Download โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นำมาใช้ โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั่น ศึกษาได้จากคู่มือหรือขณะอยู่ในโปรแกรม กด F1 เพื่อแสดงข้อความช่วยเหลือ
          7. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ E-mail : terawatsup@hotmail.com กรณีติดต่อทาง E-mail กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย เพราะบางคำถาม ต้องตอบคำถามยาว ตอบทาง โทรศัพท์จะง่ายกว่า หรือติดต่อผู้เขียนโปรกรมทางโทรศัพท์หมายเลข 081-9661710 ก็ได้
          8. โปรแกรมงานทะเบียน และโปรแกรมงานทะเบียน’51 เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ จำนวนบรรทัดที่มีในโปรแกรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 บรรทัด ซึ่งการเขียน โปรแกรมบน Windows ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สวยงาม ดังนั้นโอกาสที่โปรแกรมถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นไปได้ยาก หากท่าน พบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรม ได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้พัฒนาหรือปรับเวอร์ชั่น ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V 6.05.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าใหม่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
2
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
3
 Download ถาม-ตอบ 12 ข้อ เป็นคำถาม-คำตอบ ที่ถามมาก
4
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
5
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
6
 Download คำสั่ง สพฐ.ที่ 5/2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
7
 Download หนังสือถึงประถมและมัธยม เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  
8
 Download แบบพิมพ์ ปพ.1 แบบใหม่มี O-NET  
9
 Download คำอธิบายวิธีการกรอก ปพ.1  
10
 ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05  


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา