ครูประจำชั้นหรือผุ้รับมอบหมาย ช่วยกันคีย์รายชื่อนักเรียน แล้วนำมารวมกัน แล้วแจกครู นำไปเลือกใช้

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา