จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้

          อธิบายเกี่ยวกับ
               - การพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
               - การพิมพ์ครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา