จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 2 โอนใบเสร็จลงทะเบียน

          อธิบายเกี่ยวกับ
                  - การตั้งค่าโอนลงทะเบียน
                  - การกำหนด จำนวนเบิก
                  - การกำหนด อายุการใช้งาน
                  - เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดอายุการใช้งาน
                  - การโอนลงทะเบียน

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา