จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขใบเสร็จ

          อธิบายเกี่ยวกับ การเอาใบเสร็จเข้าโปรแกรม ทั้งแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา