จัดซื้อ/จัดจ้าง ตอนที่ 2 ทะเบียน/ประเภท/ชนิด

          อธิบายเกี่ยวกับ
               - เมนู ทะเบียน/ประเภท/ชนิด
               - เอกสารเกี่ยวกับการกำหนด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา