จัดซื้อ/จัดจ้าง ตอนที่ 1 จัดการระบบ

          อธิบายเกี่ยวกับ
               - เมนู กำหนด สังกัด/ที่อยู่
               - เมนู กำหนด เจ้าหน้าที่
               - เมนู กำหนด หน่วยงาน
               - เมนู กำหนด บุคลากร
               - เมนู กำหนด บริษัท/ห้าง/ร้าน ซื้อจ้างประจำ
               - เมนู กำหนด สินค้า/บาร์โค้ด
               - เมนู กำหนด ตราโรงเรียน
               - เมนู กำหนด ภาพพื้นจอภาพ

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา