การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม

          อธิบายเกี่ยวกับ
               - การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม
               - การย้ายข้อมูลไปทำงานเครื่องอื่น
               - การตั้งเครื่องพิมพ์ การตั้งแบบอักษร การตั้งขนาดหน้าจอ
               - การแก้ไขกรณีเมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย
               - การสำรองข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลสำรอง
               - การเอาโปรแกรมออก

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา