การติดตั้งโปรแกรม

     อธิบายเกี่ยวกับ
        - การติดตั้งโปรแกรม
        - ตำแหน่งและข้อมูลในแผ่นซีดีรอม
        - การดาวน์โหลดโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต
        - การแก้ปัญหากรณีติดตั้งโปรแกรมไม่ได้
        - การทำ Short Cut เข้าโปรแกรมคลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา