จัดซื้อ/จัดจ้าง ตอนที่ 4 เริ่มต้นโปรแกรมใหม่

          อธิบายเกี่ยวกับ
               - การเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปีงบประมาณ)
               - การเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ (บางปีงบประมาณ)
               - การกระชับข้อมูล/เรียงลำดับใหม่

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา