จัดซื้อ/จัดจ้าง ขั้นตอนที่ 4 ทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง

          อธิบายเกี่ยวกับ การทำหลักฐานรายงานขอซื้อขอจ้าง ทั้งแบบโรงเรียนมัธยม แบบโรงเรียนประถม และแบบโรงเรียนขยายโอกาส

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา