คำอธิบายโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน เวอร์ชั่น 7.02B

เรียน เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

        โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน เวอร์ชั่น 7.02B เป็นโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียนเก่า มีเฉพาะหลักฐานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนหลักฐาน ทะเบียนทรัพย์สิน (เสื่อมราคา) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ไม่มี แต่ที่ Upload ไว้ เพื่อ Support ลูกค้าเก่าเท่านั้น หากต้องการได้ทั้งหลักฐาน ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี และหลักฐาน ทะเบียนทรัพย์สิน (เสื่อมราคา) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ควรใช้โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน เวอร์ชั่น 7.02B เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง ได้เฉพาะหลักฐานตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน  
4
 Download VDO สอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน  

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา